Home Teknoloji Dimitri Margolin’in Yarı İletken Üretiminde Çevresel Sürdürülebilirlik Çabası

Dimitri Margolin’in Yarı İletken Üretiminde Çevresel Sürdürülebilirlik Çabası

19
0


Her ne kadar yarı iletken üretimi yenilikçi teknoloji alanında kesinlikle hayati öneme sahip olsa da, bu malzemeleri yaratma süreci her zaman gezegene yararlı olmuyor. Bir tahmin etmek 150 mm’lik bir levha üzerindeki yarı iletken devrelerin imalatının yaklaşık 285 kWh güç tükettiğini ve bu da santimetre kare başına 1,6 kWh’ye eşit olduğunu öne sürüyor. Bu faaliyet, küresel sera gazı emisyonlarının %31’ine katkıda bulunmaktan ve %27’lik elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonları geride bırakmaktan sorumludur.

Sektörün, çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı yarı iletken üretim endüstrisinde bu alanda büyük ilerleme sağlayan Dimitri Margolin gibi geleceğe yönelik profesyonellere bağlı olmasının nedeni tam olarak budur.

Önemli Bir Endüstri

Margolin, “Bu malzemelere ihtiyacımız var; modern yaşamı tanımlıyorlar” diyor. “Ancak sektörümüz önemli miktarda kimyasal kullanımı, atık üretimi ve enerji tüketimi gibi bazı önemli çevresel zorluklarla karşı karşıyadır.”

Margolin’in öncü çalışması bu zorlukları doğrudan ele alıyor ve sürdürülebilirliği yarı iletken üretim süreçlerinin merkezine entegre etme konusunda derin bir kararlılık gösteriyor.

“Yarı iletken üretiminde sürdürülebilirliğe ulaşmanın kolay bir cevabı yok” diye açıklıyor. “Uzun süredir çok yönlü bir yaklaşımın savunucusuyum; yenilikçi projeler ve girişimler yoluyla temel çevresel kaygıları hedef alıyorum.”

Ancak sadece değişimden bahsetmiyor. Bunu gerçekleştiriyor. Margolin’in kimyasal kullanımını azaltma, israfı en aza indirme ve enerji açısından verimli metodolojiler uygulama çabaları, çevre dostu üretim için daha geniş küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle yakından uyumlu yeni standartlar talep ediyor.

Kimyasal Kullanımının Azaltılması

Margolin, yarı iletken üretiminde kritik bir adım olan CMP (Kimyasal Mekanik Planarizasyon) sürecinde tehlikeli kimyasallara olan bağımlılığı azaltmak için kayda değer çabalar harcadı.

Margolin, “Geleneksel CMP süreci, çevreye zarar verebilecek aşındırıcı çamurların ve temizleme solüsyonlarının kullanımını içeriyor” diye açıklıyor. Bu nedenle, ilgili kimyasalların toksikolojik profilini önemli ölçüde azaltırken, levha düzlemselleştirmesi için gereken yüksek standartları koruyan çevre dostu bulamaç formülasyonlarının geliştirilmesine ve benimsenmesine öncülük etti.

Bu girişimi hazırlarken Margolin’in kimyasal özellikler ve bunların yarı iletken malzemelerle etkileşimleri konusundaki kapsamlı anlayışından faydalanması gerekiyor. Bu nadir beceri seti, kimyagerler, çevre bilimcileri ve endüstri ortaklarıyla işbirliğini içeren kapsamlı araştırma ve geliştirmeyi takip etmesine ve ilgili çevresel riskler olmadan geleneksel bulamaçlarla aynı veya daha iyi performans sunan alternatif bileşikler belirlemesine olanak tanıdı. Bu çalışma, tehlikeli kimyasal kullanımında kayda değer bir azalmaya yol açarak, daha güvenli üretim ortamlarına katkıda bulundu ve endüstrinin ekolojik ayak izini azalttı.

Atıkların En Aza İndirilmesi

Margolin aynı zamanda atıkların en aza indirilmesine de önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Yarı iletken üretimi geleneksel olarak levha üretiminden kaynaklanan fazla silikondan, harcanan kimyasallara ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan suya kadar yüksek düzeyde malzeme israfıyla ilişkilendirilir. Buna karşı koymak için Margolin, atık çıktısını önemli ölçüde azaltan süreç optimizasyonunda yeni çözümler tasarladı.

İlk olarak, CMP sürecinin malzemeleri daha verimli kullanmasına olanak tanıyan ve böylece üretilen atık miktarını azaltan gelişmiş izleme ve kontrol teknolojilerini uygulamaya koydu. Ayrıca Margolin, üretim sürecinde geri dönüşüm ve yeniden kullanım girişimlerini destekledi. CMP sürecinde kullanılan suyu arıtan ve geri dönüştüren, tatlı su talebini azaltan ve atık su deşarjını en aza indiren sistemlerin geliştirilmesinde etkili olmuştur.

Enerji Verimliliği Metodolojileri

Enerji tüketimi, yarı iletken imalatında bir diğer kritik husustur; imalat tesisleri 24 saat çalışır ve büyük miktarda elektrik tüketir. Margolin’in bu alandaki çalışması, yarı iletken üretim süreci boyunca enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanıyor. Yarı iletken üretim operasyonlarının enerji ayak izini azaltan, güç kullanımını optimize etmek için tasarlanmış son teknoloji enerji yönetim sistemlerini tanıttı.

Margolin ayrıca akıllı teknolojiyi üretim ekipmanlarında kullanmasıyla da övgü topladı. Proses kalitesinden veya verimden ödün vermeden güç kullanımını en aza indirmek için gerçek zamanlı enerji tüketiminin izlenmesine ve otomatik ayarlamalara olanak tanıyan teknolojilerden yararlanıyor. Margolin ayrıca, çalışmalarını iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalarla daha da uyumlu hale getirmek için yarı iletken üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını savundu.

Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri

Margolin’in yarı iletken üretiminde çevresel sürdürülebilirliğe yaptığı katkılar onun değerli gezegenimizi korumaya olan derin bağlılığını yansıtıyor. Özellikle sorumlu tüketim ve üretim (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12) ve iklim eylemiyle (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 13) ilgili küresel sürdürülebilirlik hedeflerini teşvik ediyor.

Çalışmaları kimyasal kullanımını azaltmayı, israfı en aza indirmeyi ve yeni bir enerji tasarruflu metodoloji dalgası uygulamayı başardı. Margolin, yarı iletken endüstrisinin çevresel performansını geliştirmeye ve sürdürülebilir bir gelecek için daha geniş çabalara katkıda bulunmaya kendini adamıştır.

Dimitri Margolin bir öncüdür. İşi tamamlarken çevreci olmak için mümkün olanın sınırlarını test etmekten korkmuyor. Yaratıcı projeleri, çevresel hedeflere ulaşmak için teknolojik yeniliklerden nasıl yararlanılabileceğini gösteriyor. Margolin’in kendi alanında neden bu kadar saygı duyulduğunu anlamak çok açık; kendisi, üretimi gezegen için daha iyi hale getirirken aynı zamanda süreçlerin nasıl iyileştirilebileceğinin parlak bir örneği.

Kaynak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here