Home Eğitim “Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli” AKP’nin Parti Programının Eğitim Müfredatı Oldu

“Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli” AKP’nin Parti Programının Eğitim Müfredatı Oldu

25
0

Eğitimde müfredat değişikliği hükümetin “nesilleri şekillendirme” hedefini ortaya koyuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim kademelerindeki zorunlu derslere ilişkin “Türkiye Asırlık Eğitim Modeli” yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Taslak müfredatın bir süre daha sitede yayınlanacağı ve müfredata ilişkin görüşlerin alınacağı belirtildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için planlanan müfredatın öneri ve paylaşımlar doğrultusunda güncellenerek son haline getirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kindar ve dindar bir nesil” vurgusunu çağrıştıran değişikliklerle birlikte hemen hemen her kitapta Mustafa Kemal Atatürk’ün adının küçültülmesi dikkat çekti.

ÇEDES’le din dozu artırılan eğitime müfredat değişikliğiyle son darbeyi vurmak istiyorlar. | Eğitim Bakanlığı

DİYANET’E REFERANS

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu İmam Hatip Liseleri dokuzuncu sınıflarda okutulacak Temel Din Bilgileri kitabında Diyanet İşleri Başkanlığı’na atıfta bulundu. Kitapta, dijital öğretim ortamları ve uygulamalarının “imkanlar çerçevesinde” öğretme-öğrenme süreçlerine dahil edilmesi gerektiği belirtildi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geliştirdiği uygulamalara örnek olarak yer verildi.

‘SAVAŞ SARMALI’

Tarih Dersi Müfredatında “Bu mümkün değil” dedirten değişiklikler yapıldı. Önceki programda “Kuruluş-Yükseliş-Statü-Gerileme” ve “Çöküş” olmak üzere beş ana başlıkta incelenen Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi, yeni programda altı başlıkta toplandı. Uzmanların “Osmanlı süslemesi” olarak yorumladığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma dönemini anlatan birimin adı “Savaş Sarmalında Osmanlı” olarak değiştirildi.

Osmanlı Devleti’nin durgunluk dönemi “Dönüşüm Sürecinde Osmanlı Devleti” başlığı altında anlatıldı. Sosyal Bilgiler ve Tarih dersleri müfredatlarında “Osmanlı Devleti’nin bir dünya devleti haline gelmesinde etkili olan politikalar, değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devleti’nin uyguladığı yenilikler ve Osmanlı kültür ve medeniyetinin” yer aldığı bildirildi. ” konusuna değinilecek.

İSLAM VURGUSU

Tarih müfredatında “Türk”ün yanına “İslam” da eklendi. Buna göre eski Tarih müfredatında “Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine etkisi” yorumlanırken, yeni programda “Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına etkisi” ele alındı. Değiştirilen program, “Neredeyse her konuda dine atıf yapacaklar” yönündeki eleştirinin meşruiyetini de ortaya çıkardı.

OSMANLI PROPOGANDASYONU

Değiştirilen müfredatta da “Ders müfredatı değil, parti programıdır” eleştirilerini hatırlatan ifadeler yer aldı. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde eğitimcilere “Öğrencilerden Türkiye’de bilim, teknoloji, kültür, eğitim ve spor alanlarındaki son gelişmelerden biri hakkında basit bir araştırma yapmaları ve bu gelişmeleri sunmaları istenebilir” önerisinde bulunuldu. Sonuçlar rapor halinde.” Örgün eğitim dokuzuncu sınıf öğrencilerine okutulan Temel Din Bilgileri dersinde, “Öğrencilerin günlük yaşamlarında Allah’la nasıl ilişki kurduklarına dair örnekler” ödev konusu oldu.

Fen Bilimleri dersi programında “Evrenin canlılarla oluşumu” konusuna değinen paragrafta sure ve ayetlere yer verildi. Canlıların ve evrenin oluşumu hakkında elde edilen bilgilerden hareketle “Allah, insan ve evren arasında bir ilişki” kurulacağı belirtilmekte ve “Mü’minûn Suresi’nin 14. ayeti ve altıncı ayeti kullanılarak” ifade edilmektedir. Zümer Suresi’nin ayetinde, insanın anne karnında geçirdiği aşamalar ile insanın oluşumu hakkında elde edilen bilgiler arasında bağlantı kurulmaktadır.” “İnsanın ve evrenin yaratılış özellikleri ve amaçları hakkında Kur’an’dan, Kur’an ilimlerinden ve bilimsel kaynaklardan bilgiler derlenmektedir.”

CİHAT KAVRAMI

12. sınıf temel eğitim din dersi programında “Cihad” kavramı yer aldı. “İslam ve barış konusu” ele alınırken programda cihad kavramına da yer verilmesi gerektiği belirtildi. Programda Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışın korunmasında ve vatanın savunulmasında cihadın rolü vurgulandı.

MATEMATİKTE İNTEGRAL YOKTUR

12.sınıf matematik dersi olan integral konusu programdan çıkarılmıştır. Günümüzde “oldukça sınırlı ve işlem odaklı olarak sunulan” integral kavramı yerine limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı tartışıldığı vurgulandı.

‘ATATÜRK’ SULANDIRILDI

Eski müfredatta yer alan ancak yeni müfredattan çıkarılan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yazılan bazı ifadeler şöyle sıralanıyor:

•Mustafa Kemal Paşa’nın ve diğer önemli şahsiyetlerin cephelerdeki görevleri ve başarıları çeşitli alıntılarla anlatılmaktadır.

• Sakarya Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarısında Mustafa Kemal’in rolü hakkında çıkarımlarda bulunur.

•Atatürk’ün Türk Milletine bıraktığı eserlerden örnekler verir.

•İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın Türkiye üzerindeki sonuçlarını analiz eder

PARTİ PROGRAMI GİBİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyıl Eğitim Modeli” kapsamında yayınladığı “Müfredat Ortak Metni” de dikkat çekiyor. Metinde “ahlaklı, erdemli ve kâmil insan” vurgusu dikkat çekerken, Cumhuriyet kavramına çok az yer verildiği görülmektedir. Uzmanlar, “Eğitim” kelimesinin özel olarak seçildiğini öne sürüyor ve bunu “müfredat değil, parti programı” olarak değerlendiriyor.

DİNİ VE MİLLİ MÜFREDAT

Eğitimciler, Bakanlığın “Türkiye Yüzyıl Eğitim Modeli” kapsamında hazırladığı yeni müfredata tepki gösterdi. Eğitim Sen’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, ‘sadeleştirme’ ile fen, felsefe ve tarih derslerinin hedeflendiği ve ders kitaplarında ‘sadeleştirme’ uygulamalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu müfredatlarla geriye bakan, çağdışı bir zihniyetle donatılmış nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. “Yeni müfredatın mezhep ve cemaatlerin belirleyeceği şekil ve içeriğe sahip olacağından şüphe yoktur.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “MEB’in ‘yeni müfredatı’ düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen, yorum yapmayan robot ve ruhsuz nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı.” Mesele bilim ve demokrasi değil, modası geçmiş ‘dava’dır. Müfredatlarda bilimsel eğitimle ilgili pek çok nokta dikkatle ‘sıralanırken’, hükümetin kurmakta olduğu ‘yeni rejim’ ve onun ‘2023 vizyonu’na odaklanılıyor, açık ve gizli (örtük) hedef ve değerler ustalıkla yerleştiriliyor. programların içine. ‘Dini’ ve ‘milli’ bir müfredatın oluşturulmak istendiği açıktır.”

BİLGİNİN MÜFREDAT DUYURUSU

Eğitimci ve yazar Nejla Doğan, müfredatla ilgili şunları söyledi: “Türkiye Asırlık Eğitim Modeli, bir bakıma açık olanın açıklığa kavuşturulmasıdır. AKP iktidarının başından beri en önemli gündemi, eğitimin tüm yönleriyle İslamlaştırılması olmuştur. Çünkü bu dönüşümü rejim inşasının en önemli ayağı olarak görmektedir. Bu bağlamda müfredatın tamamen dönüştürülmesi de bir süredir önemli gündemlerden biri olmuştur. Aralık ayında müfredata eklenen ve tüm kazanımların bir şekilde İslam’la ilişkilendirildiği , Görgü ve Nezaket, Sosyal Sorumluluk, Türk Sosyal Hayatında Aile bu radikal dönüşümün ilkiydi. Açıklanan taslak ilk bakışta şunu gösteriyor. Üstelik dikkat ederseniz artık sadece ‘eğitim’ kelimesi değil, eğitimle ilgili kullanılan dil de dönüşüyor. Hatta müfredatın içeriğine dair önemli ipuçları veriyor. Eğitim Modelini, İslamcı öğretinin ‘milli-manevi değerlerimiz’ kisvesi altında programın tamamına entegre edilmesi ve bunu ‘her türlü ideolojinin üstünde şahsiyet yetiştirme’ söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılması olarak özetlemek mümkündür.”

HARİCİLER Mİ YETİŞTİRİYORSUNUZ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarının ardından Milli Eğitim İşleri Genel Müdürü Kadem Özbay, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadem, “Çoğunlukla ‘ahlak, erdem, mükemmel insan’ vurgusunu içeriyor. Cumhuriyet’ten bir iki kez bahsediliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün adı hiç geçmiyor. Locada mürit yetiştiriyor musunuz? Yoksa çağın ihtiyaçlarına göre mi öğrenci yetiştiriyorsunuz? Bu müfredat bir parti programıdır. Cumhuriyet değerlerine uygun bir müfredat değil. Maarif kelimesi aynı zamanda müfredatın ne olduğunu da vurgulamaktadır. Çocuğun akademik gelişimini desteklemeyen, ahlakını baskılayan bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Bilime neredeyse hiç vurgu yok. Buradan soruyorum: Müfredat mürit yetiştirmeye yönelik mi? diye sordu.

Kaynak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here