Home Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Sosyal Bilgiler Ders Programı’nda önemli güncellemeler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Sosyal Bilgiler Ders Programı’nda önemli güncellemeler yaptı.

13
0

Bu güncellemeler 21. yüzyıl becerileri ve günümüzün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Müfredatta Yapılan Değişiklikler:

Teknoloji ve Sosyal Bilimler Teması: Teknoloji kavramı sadece sosyal bilimler ve toplumsal yaşamla olan ilişkisi bağlamında değil, “dijital vatandaşlık”, “siber zorbalık” ve “teknoloji bağımlılığı” gibi güncel konular da müfredata eklendi.

Hayatımızdaki Ekonomi Teması: Öğrencinin bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini neden-sonuç bağlamında incelemesine olanak sağlayan “üretim, dağıtım, tüketim” temasının yerini “hayatımızda ekonomi” teması almıştır.

Ortak Miras Öğrenme Alanımız: Bu alanda oyun ve oyuncakların tarihi, aile tarihi, ortak kültürel mirasımız, Anadolu’nun ilk yerleşimlerindeki sosyal yaşam, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının ortak kültürel mirasa katkıları gibi konular ele alınacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya Devleti Olması: Bir dünya devleti olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun politikalarına müfredatta daha geniş yer verilecektir.

Yaşayan Demokrasi Öğrenme Alanımız: Bu alanda Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türk milletinin milli mücadele döneminde gösterdiği toplumsal dayanışma, Cumhuriyetin hayata katkıları, demokrasinin ve cumhuriyetin temel nitelikleri, demokrasi kavramı ile cumhuriyet arasındaki ilişki ele alınacaktır. demokratik katılımın önemi, aktif vatandaşın özellikleri, temel haklar ve toplumsal sorunlar. Sorumluluklar çerçevesinde çözüm üretilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısına, ülkede demokrasinin geçmişten günümüze gelişimine ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Türk Kültürünün Yaşadığı Geniş Coğrafya: Yeni müfredatla öğrencilere Türk kültürünün yaşadığı geniş coğrafya hakkında bilgi verilecek.

Milli Bilinç: Yeni programda öğrencilerde “milli bilinç” ve “vatan sevgisi” oluşturmak amacıyla milli konulara daha fazla ağırlık verildi. Öğrenciler “Hayatımızda Ekonomi” olarak adlandırılan öğrenme alanında yer alan derslerde ulusal kalkınma hamlelerini nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte yorumlayacaklar.

Mavi Vatan: Deniz yetki ve menfaat alanlarında ülkenin hak ve menfaatlerinin korunması ve savunulması konusunda Mavi Vatan’ın önemi vurgulanacak.

Başarı Örnekleri: Milli mücadele, terör, darbe, afet, bilim, sanat, spor gibi olaylara ilişkin yazılı ve görsel kaynaklardan örnekler sunulacaktır. Mete Gazoz, Alper Gezeravcı ve Kadın Milli Voleybol Takımı gibi önemli isimler de yer alacak.

Küreselleşme: Küreselleşmenin insan ve toplumsal hayata etkileri Kovid-19 salgını özelinde ele alınacak.

Felaketler: Afetlerin etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) raporları kullanılarak tartışılacak.

Dijital Vatandaşlık: e-devlet, e-nabız, e-okul ve EBA gibi dijital uygulamaların bireylere sunduğu hizmetler ele alınacak. Teknolojinin insan yaşamına etkisine ilişkin vaka çalışmaları veya hikayeler incelenecektir. Siber zorbalık ve kişisel verilerin güvenliği gibi konularda da farkındalık artırılacak.


Uğur Okulları’ndan Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliğine ilişkin ilk değerlendirme

Yeni müfredat, 21. yüzyıl becerilerini ve günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanmış kapsamlı bir program sunmaktadır. Teknoloji, küreselleşme, afetler gibi güncel konuların ele alınması, ulusal farkındalığın geliştirilmesi gibi hedefler programın önemini artırmaktadır.

Editör: Arda KERSÜ

Kaynak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here