Home Sağlık Cilt Bariyerini Aşmak: Bilim Adamları Mikroplastiklerin Yeni Sağlık Risklerini Keşfediyor

Cilt Bariyerini Aşmak: Bilim Adamları Mikroplastiklerin Yeni Sağlık Risklerini Keşfediyor

19
0

Son araştırmalar, aleve dayanıklı plastiklerde kullanılan toksik kimyasalların, mikroplastiklerle cilt teması yoluyla insan vücuduna emilebildiğini göstermiştir. Bu emilim, bu kimyasalların insan terine sızmasıyla ve daha sonra cilt bariyerini geçerek kan dolaşımına karışmasıyla meydana gelir. Yenilikçi 3 boyutlu insan derisi modellerini içeren çalışma, nemlendirilmiş cildin bu kimyasalları önemli düzeyde emebildiğini ortaya çıkardı. Bu bulgular, mikroplastiklerin yaygın doğasını ve toksik madde taşıyıcıları olarak rollerini vurguladıkları için halk sağlığı ve mikroplastiklerin düzenlenmesi açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Yeni araştırmalar, aleve dayanıklılık için plastik malzemelere eklenen toksik kimyasalların, mikroplastiklerle temas yoluyla deri yoluyla vücuda girebileceğini gösteriyor.

Çalışma, mikroplastiklerde katkı maddesi olarak bulunan kimyasalların insan terine sızabildiğini ve daha sonra deri yoluyla kan dolaşımına emilebildiğini gösteren ilk deneysel kanıtı sunuyor.

Alev geciktirici ve plastikleştirici olarak kullanılan birçok kimyasal, karaciğer veya sinir sistemi hasarı, kanser ve üreme sağlığına yönelik riskler dahil olmak üzere olumsuz sağlık etkilerine ilişkin kanıtlar nedeniyle halihazırda yasaklanmıştır. Ancak bu kimyasallar çevrede hala eski elektronik eşyalarda, mobilyalarda, halılarda ve yapı malzemelerinde bulunmaktadır.

Mikroplastiklerin neden olduğu zarar tam olarak anlaşılmasa da, bunların insanların toksik kimyasallara maruz kalmasındaki kanallar olarak rolleri konusunda artan bir endişe var.

Kimyasal Emilime İlişkin Araştırma Bulguları

Araştırma ekibi geçen yıl yayınlanan bir çalışmada kimyasalların mikroplastiklerden insan terine sızdığını gösterdi. Mevcut çalışma, bu kimyasalların ter yoluyla da cilt bariyerini aşarak vücuda emilebildiğini gösteriyor.

Ekip, deneylerinde laboratuvar hayvanlarına ve kesilmiş insan dokularına alternatif olarak yenilikçi 3 boyutlu insan derisi modellerini kullandı. Modeller, 24 saatlik bir süre boyunca plastiklerin alev geciktiricilerinde yaygın olarak kullanılan bir kimyasal grup olan polibromlu difenil eterler (PBDE’ler) içeren iki yaygın mikroplastik formuna maruz bırakıldı.

Sonuçlar ve Sağlık Açısından Etkileri

Environment International’da yayınlanan sonuçlar, maruz kalan kimyasalın %8’inin cilt tarafından alınabileceğini, daha fazla nemlendirilmiş (veya ‘daha terli’) cildin daha yüksek düzeyde kimyasal emdiğini gösterdi. Çalışma, bu sürecin vücutta bulunan toksik kimyasalların seviyelerine nasıl katkıda bulunduğuna dair ilk deneysel kanıtı sağlıyor.

Şu anda Brunel Üniversitesi’nde olan Dr. Ovokeroye Abafe, araştırmayı Birmingham Üniversitesi. Kendisi şöyle konuştu: “Mikroplastikler çevrenin her yerinde, ancak neden olabilecekleri sağlık sorunları hakkında hala nispeten az şey biliyoruz. Araştırmamız, deri yoluyla kan dolaşımımıza girebilecek zararlı kimyasalların ‘taşıyıcısı’ olarak rol oynadıklarını gösteriyor. Bu kimyasallar kalıcıdır, dolayısıyla bunlara sürekli veya düzenli maruz kalma durumunda, zarar vermeye başlayacakları noktaya kadar kademeli bir birikim meydana gelecektir.”

Birmingham Üniversitesi Çevre Bilimleri Doçenti ve projenin baş araştırmacısı Dr. Mohamed Abdallah şunları söyledi: “Bu bulgular, düzenleyicilere ve politika yapıcılara mikroplastiklerle ilgili mevzuatı iyileştirme ve halk sağlığını zararlı maruziyete karşı koruma konusunda önemli kanıtlar sağlıyor.”

Makalenin ortak yazarı Profesör Stuart Harrad şunları ekledi: “Çalışma, mikroplastiklere maruz kalmanın sağlığımız üzerindeki risklerini anlamada ileriye doğru önemli bir adım sağlıyor. Sonuçlarımıza dayanarak, insanların mikroplastiklere maruz kalmasının farklı yollarını ve bu tür maruziyetten kaynaklanan risklerin nasıl azaltılabileceğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

Gelecekteki araştırmalarda ekip, soluma ve yutma da dahil olmak üzere vücuda giren zehirli kimyasallardan mikroplastiklerin sorumlu olabileceği diğer yolları araştırmayı planlıyor. Çalışma, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında Marie Curie Araştırma Bursu tarafından finanse ediliyor.

Referans: Ovokeroye Akpojevwe Abafe, Stuart Harrad ve Mohamed Abou-Elwafa Abdallah, 5 Nisan 2024, Environment International tarafından “Polietilen ve polipropilen mikroplastiklerdeki alev geciktirici katkı maddelerinin 3 boyutlu insan derisi eşdeğer modelleri kullanılarak insan dermal emiliminin değerlendirilmesi”.
DOI: 10.1016/j.envint.2024.108635

Kaynak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here